Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Trà Vinh

Kết nối với chúng tôi

27 Điện Biên Phủ, P.9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Dược phẩm
Thị trường: Chờ cập nhật

Hiển thị toàn bộ sản phẩm (8)

Gliclazid 80 mg
Thêm vào giỏ
ZANICIDOL®
Thêm vào giỏ
Sulfaguanidin 500 mg
Thêm vào giỏ
Amlodipin
Thêm vào giỏ
Cetirizin 10 mg
Thêm vào giỏ
Multivitamin
Thêm vào giỏ
TV.Pantoprazol
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Dược phẩm
Multivitamin được chỉ định phòng các bệnh thiếu vitamin, sau khi điều trị bằng kháng sinh và Sulfamid, đang dưỡng bệnh; bổ sung vào chế độ ăn cho người già.
- Đang có 0 chào bán
27 Điện Biên Phủ, P.9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà ...
Email: info@tvpharm.com.vn
Số điện thoại: (074) 3740 234
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Dược phẩm
ZANICIDOL® là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trà Vinh.
- Đang có 0 chào bán
27 Điện Biên Phủ, P.9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà ...
Email: info@tvpharm.com.vn
Số điện thoại: (074) 3740 234
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Dược phẩm
Sulfaguanidin 500 mg là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trà Vinh.
- Đang có 0 chào bán
27 Điện Biên Phủ, P.9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà ...
Email: info@tvpharm.com.vn
Số điện thoại: (074) 3740 234
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Dược phẩm
Amlodipin là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trà Vinh.
- Đang có 0 chào bán
27 Điện Biên Phủ, P.9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà ...
Email: info@tvpharm.com.vn
Số điện thoại: (074) 3740 234
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Dược phẩm
Terpincodein F (hạt) 5 mg là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trà Vinh.
- Đang có 0 chào bán
27 Điện Biên Phủ, P.9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà ...
Email: info@tvpharm.com.vn
Số điện thoại: (074) 3740 234
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Dược phẩm
Cetirizin 10 mg là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trà Vinh.
- Đang có 0 chào bán
27 Điện Biên Phủ, P.9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà ...
Email: info@tvpharm.com.vn
Số điện thoại: (074) 3740 234
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Dược phẩm
TV.Pantoprazol là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trà Vinh.
- Đang có 0 chào bán
27 Điện Biên Phủ, P.9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà ...
Email: info@tvpharm.com.vn
Số điện thoại: (074) 3740 234
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Dược phẩm
Gliclazid 80 mg là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quảng Bình.
- Đang có 0 chào bán
27 Điện Biên Phủ, P.9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà ...
Email: info@tvpharm.com.vn
Số điện thoại: (074) 3740 234
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)